KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, sakladığımızı ve kullandığımızı bilmeniz, bizim için önemli. Bu Aydınlatma Metni, kişisel verileri web sitemizi ve mobil uygulamalarımızı işletebilmek, sizlere ilgilenebileceğimiz ürün ve hizmetlere ilişkin reklamları sunabilmek ve size telefon üzerinden, teslimat ile ve dükkanlarımızda hizmet verebilmek amacıyla nasıl kullandığımızı açıklamak için hazırlanmıştır. Bu metinde ayrıca, reklam amaçlı iletişimden vazgeçmek, işlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etmek ve (belli durumlarda) kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek gibi kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklarınız hakkında bilgilendirme de mevcuttur.

 

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile, GOOD STUFF MARKET GIDA LTD ŞTİ (kolaylık olması adına, bu metinde “biz” veya “GOOD STUFF” olarak kısaltacağız) tarafından işlenmektedir.
Önemle belirtmek isteriz ki, bir franchise alan olarak yalnızca GOOD STUFF tarafından işletilen dükkanlarımızda işlenen verileriniz bakımından “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket ediyoruz. Tarafımızca işletilmeyen diğer GOOD STUFF dükkanları, kişisel veri güvenliğine ilişkin kendi yükümlülüklerini kendileri yerine getirmekle mükelleftir. Bu diğer dükkanların kişisel veri güvenliği politikaları hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen bu dükkanlarla doğrudan iletişime geçiniz.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİ NASIL TOPLUYORUZ VE NE AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

 

Menülerimizdeki Diğer Leziz Ürünlerimizi Size Teslim Edebilmek: Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden ya da dükkanlarımıza gelerek bir sipariş verdiğinizde, siparişinizi işleme koyabilmemiz için gerekli kişisel verileri işliyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere, siparişinizi kapınıza teslim edebilmemiz için gerekli iletişim, lokasyon ve ödeme bilgilerinizi alıyoruz.

Web Sitemizi ve Mobil Uygulamamızı İşletmek ve Geliştirmek: Verilerinizi, web sitemizi ve mobil uygulamamızı işletebilme ve kullanıcı tecrübenizi geliştirme amacıyla kullanıyoruz.

Web sitemizde ve mobil uygulamamızdaki bazı özelliklerin kullanılabilmesi için sizi hatırlamamız gerekiyor. Örneğin, sipariş vermek için menümüzü gezerken, az önce seçtiğiniz ürünü size yeniden göstermemek için, yaptığınız seçimleri hatırlamamız gerekiyor. Bu, internet üzerinden sipariş verdiğinizde bizden yapmamızı istediğiniz işin özünde olan bir şey olduğundan, bunun için ayrıca rızanızı istemiyoruz. 

Dükkanlarımızdaki WiFi Hizmeti ve Güvenlik Kameraları: Dükkanımızda müşterilerimize WiFi hizmeti sunuyoruz. WiFi hizmetimizden yararlanmanız durumunda, bağlantınız, cihazınız ve IP bilgileriniz gibi bazı verileri, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işliyoruz. Rıza vermeniz durumunda, reklam amaçlı gönderiler paylaşmak için email adresinizi de işleyebiliriz.

Dükkanlarımızın, çalışanlarımızın ve mallarımızın güvenliğini sağlamak ve meydana gelebilecek hırsızlık, kaza, yangın, sel ve benzeri vakaları soruşturmak ve bu tür vakalara karşı tedbir almak amacıyla, dükkanlarımızda güvenlik kameraları da kullanıyoruz. Kendi haklarımızı kollarken sizlerin özel hayatlarınızın gizliliği hakkınızı ihlal etmemek adına, kamera görüntülerine erişimi kısıtlıyoruz ve kameraları olabildiğince göze çarpacak yerlere yerleştiriyoruz.

Sosyal Medya Aracılığıyla: Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinden bize ait hesaplar ile etkileşime girmeniz durumunda, verdiğiniz bilgileri bize sorduğunuz sorulara veya bıraktığınız yorumlara cevap vermek amacıyla kullanıyoruz. Bu tür sosyal medya hizmetlerini, ilgi alanlarınız ve (web sayfamız gibi) internette gezdiğiniz sitelere göre sizin için özelleştirilmiş reklam ve promosyonları sizlere sosyal medya üzerinden sunmak için de kullanıyoruz.

Pazarlama Faaliyetleri: Bizimle paylaştığınız verileri, leziz tariflerimizin promosyonunu yapmak ve özel kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek için kullanıyoruz. Web sitemizde bir hesap oluşturduğunuzda veya bülten, yarışma ve benzeri promosyon etkinliklerimize katılmak için üye olduğunuzda, size email, uygulama bildirimleri ve SMS gibi yöntemlerle promosyon ve benzeri reklam materyalleri sunabilmek için email ve başka iletişim bilgilerinizi alırız. Sizinle reklam içerikli gönderiler paylaşmadan önce muhakkak rızanızı alırız ve bunları almaktan vazgeçme seçeneğini sunarız.

Sorulara Cevap Vermek: Bizimle herhangi bir nedenle irtibat kurmanız durumunda, bizimle paylaştığınız bilgilerinizi sorularınıza cevap verebilmek için kullanırız. İyi müşteri hizmetleri, bizim için Pizza Hut deneyiminin önemli unsurlarındandır.

Bize verdiğiniz geri bildirimlerden ders çıkartarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle, bizimle paylaştığınız bilgileri, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru ticari menfaatlerimiz doğrultusunda işliyoruz.

Hukuki ve Genel İşletmesel Amaçlar Doğrultusunda: Kanunen gerekli olduğunda veya haklarımızın, menfaatlerimizin veya başkalarının menfaatlerinin korunması için gerekli olduğunu düşündüğümüzde, kişisel verileri hukuki talepler, mevzuata uyum, denetleme faaliyetleri çerçevesinde veya bir işletme satın alma, birleşme veya satış faaliyetlerine ilişkin kanuni bildirimlerin yapılabilmesi için kullanabiliriz.

Kişisel verileri, emniyet ve güvenliği sağlamak, kullanıcı hesaplarını ve hesap hareketlerini teyit etmek ve şüpheli, hileli veya politikalarımızı ihlal eden eylemleri tespit etme amacıyla da kullanabiliriz.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Kişisel verilerinizi farklı hukuki sebeplere dayanarak işleyebiliyoruz:

Sözleşme kurulması veya ifası için zorunlu olan verilerin işlenmesi: Örneğin, bir sipariş verdiğinizde kimlik, iletişim ve ödeme bilgilerinizi aramızda kurulan satış sözleşmesinin ifası için zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi: Örneğin, dükkanlarımızdaki WiFi hizmetinden yararlandığınızda, kullandığınız cihaza dair bazı log kayıtlarını, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca saklamak ile yükümlüyüz.

Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için zorunlu olması: Örneğin, dükkanlarımızın, çalışanlarımızın ve sizlerin can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için, dükkanlarımızda güvenlik kameraları kullanıyor ve kamera kayıtlarını belli bir süre muhafaza ediyoruz.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: Örneğin, bir bilgi talebi veya şikayet için bizimle irtibat kurduğunuzda, bu verileri sorularınıza cevap verebilmek, müşteri geri dönüşlerinden ders çıkarabilmek ve kendimizi geliştirebilmek için işliyoruz.

İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması: Örneğin, halka açık sosyal medya hesapları aracılığı ile yaptığınız yorum veya şikayetleriniz ile ilgili olarak size yanıt verebilmek için, bu mecralar üzerinden bize verdiğiniz verilerinizi kullanabiliriz.

Açık Rızanız Olması: Bazı cookieleri kullanmak ve çeşitli promosyonlarımızı sizlerle paylaşmak için elektronik ticari iletiler kullanmadan önce rızanızı alırız ve rızanız doğrultusunda kişisel verilerinizi işleriz. Bu gibi durumlarda, verdiğiniz rızayı her zaman geri çekebilirsiniz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’da öngörülen haklarınız şunlardır:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriniz işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verinizin işlenme amacını ve verinizin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.


Başvuru talebinizde, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınız ve başvurunuza konu hususa ilişkin detaylar açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, talebiniz şahsınız ile ilgili olmalı, başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olduğunuza dair belgenin ve kimliğinizi doğrular sair belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.